Vyučované předměty

Níže najdete všechny vyučované předměty. Nabídka se může mírně měnit. Detail předmětu (předpoklady, cíle a anotaci) zobrazíte kliknutím na název předmětu. Všechny předměty si studenti zapisují prostřednictvím Informačního systému. Předměty vypsané v minulých ročnících naleznete v aktualizovaném archivu.

Studentská konference

Chcete si vyzkoušet roli lektora a získat zpětnou vazbu od posluchačů s tipy, jak vylepšit svůj projev? Vyzkoušejte si přednášení v rámci předmětu studentská konference na Univerzitě Mikuláše Koperníka. Nabízíme tak relativně jedinečnou možnost si přednášení vyzkoušet před skutečným publikem – vlastními spolužáky. Přihlašte se na pořádanou studentskou konferenci a ukažte se!

biologie a medicína
Petra Straková Antibiotická rezistence BATB 4 kr., zkouška
Petra Straková Bioetické problémy ve výzkumu BETI 3 kr., zápočet
Ondřej Májek Biostatistické modelování v medicíně BBMM 3 kr., kolokvium
Václav Lankaš Chirurgie břišní stěny BCHA 4 kr., zkouška
Vojta Nekvapil Kardiopulmonální resuscitace BKPR 3 kr., kolokvium
Patrik Konopásek Nádory BPAT 5 kr., zkouška
Václav Lankaš Obecná chirurgie I. BOCP 4 kr., zkouška
Václav Lankaš Obecná chirurgie II. BOCS 4 kr., zkouška
Karolína Lankašová Zdravotnická diagnostická technika BZDT 4 kr., zkouška
Petra Straková Zoonózy BZOO 4 kr., zkouška
fyzika a chemie
Jakub Klus Částicová optika FPOX 5 kr., zkouška
Jakub Klus Elektřina a magnetismus FEMG 3 kr., zápočet
Pavla Machalová Jaderné zbraně FJZB 4 kr., zkouška
Cyril Hrubiš Operační zesilovače FOZE 3 kr., zápočet
Martin Hrtoň Plazmonika FPLK 6 kr., zkouška
Honza Křivonožka Praktické základy teorie šíření tepla FTST 3 kr., zápočet
Silvestr Figalla Technologie úpravy vody FUPV 3 kr., zápočet
informatika
David Kupka Architektury procesorů IAPC 4 kr., zkouška
Tomáš Raček Informatika nejen pro informatiky INPI 3 kr., kolokvium
Josef Toman Internet aneb zlatá datová žíla IZDZ 3 kr., zápočet
Petr Holášek Jádro operačního systému IJOS 5 kr., zkouška
Cyril Hrubiš Souborové formáty ISFO 4 kr., zápočet
matematika
Mark Karpilovskij Grafové algoritmy MGAL 5 kr., zkouška
Jakub Sochor Matematická teorie her MMTH 5 kr., zkouška
Petr Kupka Seminář maticového počtu MSMP 3 kr., zápočet
Eva Bujnošková Teorie grafů ve fMRI MTEG 2 kr., zápočet
Petr Kupka Úvod do ekonometrie MUDE 4 kr., zkouška
společenské vědy
Jaromír Andrýsek Charles Baudelaire HCHB 3 kr., zápočet
Markéta Rolincová Poznej svá pracovní práva! HPPP 4 kr., zkouška
Eliška Děcká Seminář kritického myšlení HSKM 3 kr., zápočet
Jiří Tuza Spolupráce v týmu I HST1 3 kr., zápočet
Jiří Tuza Spolupráce v týmu II HST2 4 kr., zápočet
Jiří Vaculík Úvod do teorie masové komunikace HTMK 5 kr., zkouška
Michal Kuděla Volební systémy a volby 2013 v ČR HVCR 3 kr., kolokvium
Petra Willerthová Vybrané kapitoly z dějin architektury HKDA 3 kr., zápočet
Honza Křivonožka Základy lokální soběstačnosti a komunitního života HLOK 2 kr., zápočet
Karolína Lankašová Zámek Sedlnitzkých z Choltitz HZSC 3 kr., zápočet
speciální
David Kupka Studentská konference SSTK 4 kr., zápočet
ostatní
Vojta Kozák Audit účetní závěrky OAUZ 3 kr., zkouška
Vojta Kozák Finanční výkaznictví OFVI 4 kr., zkouška
Tomáš Oramus Historie filmu OHFI 3 kr., zápočet
Jan Procházka Kartografie a GIS OKGI 3 kr., kolokvium
Josef Toman Nový cirkus ONCI 1 kr., zápočet
Jiří Křivonožka Přírodní stavitelství OPST 3 kr., zápočet
Jakub Klus Seminář ze základů konstruování OZKO 1 kr., kolokvium
Jiří Křivonožka Stavební mechanika OSME 3 kr., zápočet
Karolína Lankašová Věž kostela sv. Mikuláše OVEZ 2 kr., zápočet